Nagrody PSPS


1. Nagroda za całokształt dorobku naukowego

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku przez Zarząd PSPS: dla doświadczonych badaczy za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej.

Dotychczasowi Laureaci:
2023 – prof. John Nezleck (College of William & Mary, Uniwersytet SWPS)
2022 – prof. Daniel Bar-Tal (Tel Aviv University)
2021 – prof. Janusz Reykowski (Instytut Psychologii PAN)
2020 – prof. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS)
2019 – prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS)
2018 – prof. Paweł Boski (Uniwersytet SWPS)
2017 – prof. Maria Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
2016 – prof. Maria Jarymowicz (Uniwersytet Warszawski)
2015 – nagrody nie przyznano
2014 – prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński)
2013 – prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski)
2012 – prof. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS)

 

2. Nagroda im. Roberta Zajonca

 

Nagroda jest przyznawana od 2011 roku przez Zarząd PSPS: dla młodych badaczy (do siedmiu lat po doktoracie) za znaczące publikacje w zakresie psychologii społecznej.

Dotychczasowi Laureaci:
2022 – dr Paulina Górska (Uniwersytet Warszawski)
2022 – dr Wiktor Soral (Uniwersytet Warszawski)
2021 – dr Konrad Bocian (Uniwersytet SWPS)
2020 – dr Marta Marchlewska (Polska Akademia Nauk) i dr Radosław Rogoza (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
2019 – dr Anna Czarna (Uniwersytet Jagielloński)
2018 – dr Katarzyna Cantarero (Uniwersytet SWPS)
2017 – dr Aneta Przepiórka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
2016 – dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński)
2015 – dr Michał Parzuchowski (Uniwersytet SWPS)
2014 – dr Anna Zajenkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2013 – dr Aleksandra Cichocka (Uniwersytet Warszawski)
2012 – dr Piotr Sorokowski (Uniwersytet Wrocławski)
2011 – dr Aleksandra Cisłak (Uniwersytet SWPS)

 

3. Nagroda im. Solomona Ascha

 

Nagroda w wysokości 1000 Euro (od 2023) jest przyznawana corocznie od 2008 roku przez redaktorów czasopisma “Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)” dla młodego badacza (do trzech lat po doktoracie) za najlepszy artykuł opublikowany w poprzednim roku w tym czasopiśmie.

Dotychczasowi Laureaci:
2023 – Simon Tobias Karg (Aarhus University)
2022 – Amélie Bret (Université Clermont Auvergne, LAPSCO, CNRS)
2021 – dr Thuy-vy Nguyen (Durham University)
2020 – Ashley M. Araiza, M.A. (Stony Brook University)
2019 – mgr Dominika Bulska (Uniwersytet Warszawski)
2018 – dr Gabriela Czarnek (Uniwersytet Jagielloński) i dr Piotr Dragon (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł
2017 – dr Julia Zając (Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
2016 – mgr Katarzyna Szczucka (Uniwersytet SWPS)
2015 – dr Kamil Imbir (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2014 – dr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2013 – mgr Marta Roczniewska (Uniwersytet SWPS)
2012 – dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Anna Czarna (Uniwersytet Wrocławski)
2011 – mgr Marta Snarska (Uniwersytet Warszawski), wyróżnienie: mgr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2010 – mgr Julita Koszur (Uniwersytet SWPS)
2009 – dr Monika Wróbel (Uniwersytet Łódzki) i mgr Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł
2008 – dr Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) i dr Marcin Bukowski (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł