Aktualności


Back to Blog

Управління Польської асоціації соціальної психології з великим сумом спостерігає за подіями, що пов’язані з вторгненням Росії в Україну. Ми засуджуємо сам напад на суверенну, демократичну державу, а також всі дії безжального насильства та застосування грубої фізичної сили. Ми солідарні з усіма нашими українськими друзями та вживаємо заходів, щоб допомогти їм у цій трагічній ситуації. Зокрема:

– разом з організаторами нашого Конгресу в Гданську ми вирішили звільнити всіх наших українських гостей від сплати зборів за конгрес.
– ми призупиняємо необхідність сплати членських внесків для наших друзів і подруг з України, членів PSPS.
– ми організовуємо конкретну допомогу, включаючи пошук притулку для біженців. Марія Левицька (marlew@umk.pl) є координатором цього проекту в PSPS.

Як соціальні психологи, ми переконані, що лише діючи разом, підтримуючи один одного, ми зможемо пережити цей непростий період і допомогти нашим українським друзям та подругам.

Управління PSPS

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej z ogromnym smutkiem przyjmuje wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę. Potępiamy sam atak na suwerenny, demokratyczny kraj i wszystkie akty bezwzględnej przemocy i brutalnej siły, jakie w jego konsekwencji się pojawiają. Solidaryzujemy się z wszystkimi naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i podejmujemy działania na rzecz pomocy w ich tragicznej sytuacji. W szczególności:

– wraz z organizatorami naszego Zjazdu w Gdańsku zdecydowaliśmy o zwolnieniu wszystkich naszych ukraińskich gości z opłat zjazdowych.
– zawieszamy konieczność wnoszenia opłat członkowskich dla naszych przyjaciół i przyjaciółek z Ukrainy, członków i członkiń PSPS.
– organizujemy konkretną pomoc – między innymi w poszukiwaniu schronienia dla uchodźców i uchodźczyń. Jej koordynatorką w PSPS jest Maria Lewicka (marlew@umk.pl).

Jako psychologowie społeczni i psycholożki społeczne jesteśmy przekonani i przekonane, że tylko działając razem, wspierając siebie nawzajem jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas i pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom i przyjaciółkom.

Zarząd PSPS

The Executive Committee of the Polish Social Psychological Society is monitoring the events connected to the Russian invasion of Ukraine with great sadness. We condemn the very attack on a sovereign, democratic country and all the resulting acts of ruthless violence and brute force. We stand in solidarity with all our Ukrainian friends and take steps to help in their tragic situation. In particular:

– Together with the organizers of our Congress in Gdańsk, we have decided to exempt all our Ukrainian guests from congress fees.
– We are suspending the necessity to pay membership fees for our friends from Ukraine, members of the PSPS.
– We are organizing help – including finding shelter for refugees. Maria Lewicka (marlew@umk.pl) serves as a PSPS coordinator.

As social psychologists we are convinced that only by acting together and supporting each other, we are able to survive this difficult time and help our Ukrainian friends.

PSPS Executive Committee