Aktualności


  • 30 października 2023

Fani na całe życie? O roli lubienia w kształtowaniu ocen moralnych

Jak znaczenie dla formowania ocen moralnych aktualnych działań celebrytów mają wcześniejsze postawy wobec tych osób? Czy gwiazdy mediów społecznościowych mogą liczyć na poparcie  fanów niezależnie od swoich zachowań? A może skandale z udziałem popularnych influencerów stanowią gwóźdź do trumny ich internetowej kariery? Odpowiedzi na te pytania udzielają autorzy tekstu opublikowanego we wrześniu minionego roku na łamach Social Psychological Bulletin. Początek […]

  • 8 października 2023

Antysemityzm i islamofobia a konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt izraelsko-palestyński od lat jest temat dyskusji publicznych i prywatnych. Czy jednak wszystkie osoby zabierające głos formułując opinie kierują się wiedzą o rzeczywistym stanie rzeczy? I w jakim stopniu uprzedzenia wobec Żydów oraz Muzułmanów wpływają na postrzeganie tego konfliktu? W obliczu toczącej się aktualnie wojny w Izraelu przypominamy artykuł poświęcony temu zagadnieniu, opublikowany na łamach […]

  • 28 września 2023

Za nami 18. Zjazd PSPS

Za nami 18. Zjazd PSPS, organizowany przez Uniwersytet Łódzki. Zjazd był miejscem spotkania dla ponad 250 psychologów i psycholożek społecznych, którzy w ciągu trzech dni uczestniczyć mogli w aż 34 sesjach i sympozjach, a także wykładach plenarnych, panelach dyskusyjnych, wykładach laureatów_ek nagród PSPS oraz sesji plakatowej. Uwagę przyciągał międzynarodowy charakter wydarzenia – aż 35% wystąpień […]

  • 28 lipca 2023

„Wiedziałam, że się rozstaną…”. O efekcie wiedzy po fakcie w kontekście rozstań romantycznych.

Czy rozstania wśród par osób znajomych da się przewidzieć? A może, jak przysłowiowy Polak, w takich sytuacjach jesteśmy mądrzy dopiero po „szkodzie”? Pytania te zainteresowały autorki tekstu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin. W artykule badaczki przyglądają się temu, czy tzw. efekt „wiedzy po fakcie” (ang. hindsight bias) można zaobserwować również w kontekście rozstań […]

  • 26 lipca 2023

Sukces rzecz ludzka?

Dehumanizacja, czyli odmawianie człowieczeństwa danej osobie, to jeden z najpoważniejszych problemów w dziedzinie relacji międzygrupowych. Badania pokazują, że traktowanie drugiego człowieka jako mniej ludzkiego może prowadzić do dyskryminacji, usprawiedliwiania uprzedzeń, a nawet stosowania bezpośredniej przemocy. Co zatem możemy zrobić, by ograniczyć skłonności różnych osób do dehumanizowania przedstawicieli grup obcych? Odpowiedzi na to pytanie udzielają autorki […]

two hands
  • 31 maja 2023

Pomagali czy byli obojętni? Rola narracji historycznych dla relacji polsko-żydowskich

Ilu Polaków pomagało Żydom w trakcie II Wojny Światowej? A ilu kolaborowało z reżimem nazistowskim? I czy nasze zdanie na ten temat ma jakieś przełożenie na rzeczywistość? O tym, jak postawy wobec historii Holocaustu kształtują stosunek Polaków do Izraelczyków i Żydów oraz Izraelczyków do Polaków piszą Maria Babińska oraz Michał Bilewicz w artykule opublikowanym niedawno […]

  • 18 maja 2023

Do zobaczenia na XVIII Zjeździe PSPS w Łodzi (22-24 września 2023)

Ostatnie dni na zgłoszenia! Konferencja odbędzie się między 22 a 24 września 2023 r. w Łodzi na terenie Instytutu Psychologii UŁ. Organizatorem tegorocznej edycji jest Uniwersytet Łódzki. Na stronie https://zjazdpsps.badania.net/ znaleźć można już informacje dotyczące zgłoszeń (do 25 maja 2023) i opłat konferencyjnych. Gośćmi specjalnym konferencji będą: prof. Caterina Suitner z University of Padova oraz […]

  • 5 maja 2023

Postrzegane podobieństwo a skłonność do nieposłuszeństwa

Posłuszeństwo wobec autorytetów – osób u władzy, osób o wyższym statusie, osób, które szanujemy – to jeden z tematów, którym psychologowie społeczni przyglądają się od wielu lat. Dlaczego ludzie mają tendencję do bycia posłusznymi, nawet w obliczu niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia swojego i swoich bliskich? I, co równie ważne, co sprawia, że niektórzy sprzeciwiają […]

  • 28 lutego 2023

Zazdrość męska, zazdrość kobieca.. O znaczeniu płci w zazdrości romantycznej

Czy zazdrość jest domeną kobiet? A może to mężczyźni częściej doświadczają tej emocji? I jakie znaczenie dla przeżywania zazdrości ma identyfikacja z płcią kulturową? Empirycznej odpowiedzi na te pytania udziela autorka artykułu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin. Zazdrość to jedna z najbardziej złożonych ludzkich emocji. Z jednej strony, pojawia się ona w wielu sytuacjach – […]

  • 31 stycznia 2023

Narcystyczni herosi – o roli identyfikacji w poparciu narracji historycznych

Czy sposób, w jaki postrzegamy nasz naród, ma znaczenie dla tego, jak myślimy o jego historii? I czy osoby wyczulone na pozytywny obraz grupy własnej są bardziej skłonne popierać taką wizję jej historii, która świadczy o jej wielkich osiągnięciach? Na te pytania odpowiadają autorzy tekstu opublikowanego właśnie na łamach czasopisma Social Psychology. Historia to jeden […]