Sekcja Psychologii Politycznej


Od wielu lat psychologowie podejmują tematy związane z polityką; analizują osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania poglądów, preferencji, rodzaju aktywności politycznej, sposobów myślenia o polityce i władzy oraz podejmowania politycznych decyzji, badają konflikty i metody ich rozwiązywania, zajmują się psychologicznymi aspektami terroryzmu, wojen, zmian w makro-skali, globalizacji, rozmaitymi skutkami doświadczania procesów politycznych dla jakości życia jednostek i społeczności.

Trzydzieści lat temu (w 1977 roku) powstało International Society of Political Psychology, założone przez 220 badaczy, w tym tak zasłużonych dla rozwoju psychologii, jak Herbert Kelman, David Sears, Ervin Staub, David Winter, Helen Haste, Henk Dekker czy Gerda Lederer. Towarzystwo wydaje trzy czasopisma: Political Psychology, Leadership Quarterly oraz ISPP News oraz organizuje doroczne konferencje naukowe, naprzemiennie w USA i w Europie (dwudziesta konferencja odbyła się w Krakowie, w lipcu 1997 roku, przy znaczącym udziale polskich psychologów).

Polscy psychologowie od lat są obecni i coraz bardziej widoczni w tym obszarze badań. Powstaje wiele publikacji, istnieją polskie podręczniki psychologii politycznej, która jest wykładana na wielu wyższych uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Późną jesieniš 2006 roku z inicjatywy Pracowni Psychologii Politycznej Instytutu Psychologii PAN zwołano zebranie założycielskie Sekcji Psychologii Politycznej i zwrócono się do władz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej o formalną zgodę na powstanie takiej Sekcji. Uzyskaliśmy ją 16 kwietnia 2007 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach naszej Sekcji.

Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

Wiceprzewodniczący – Dr Jarosław Klebaniuk

Sekretarz – Dr Piotr Radkiewicz

Członkowie założyciele Sekcji:

Sekcja zainaugurowała swoją działalność 21 września 2007 podczas IV zjazdu PSPS organizacją sesji referatowej pt. “Politycy. Jak ich odbieramy i czego od nich oczekujemy?” i panelu dyskusyjnego

Dyskusja “Rola dziennikarzy w demokracji”

W piątek 7 marca 2008, w siedzibie SWPS w Warszawie, odbyła się dyskusja panelowa nt. “Rola dziennikarzy w demokracji” organizowana przez Sekcję Psychologii Politycznej PSPS. Udział wzięli: red. Jarosław Kurski, red. Robert Walenciak, red. Dariusza Bugalski. Dyskusję poprowadzili Krystyna Skarżyńska i Jarosław Klebaniuk.

Przydatne linki: