Granty


Nagroda im. Solomona Ascha – 1000 Euro dla najlepszego artykułu młodego badacza

Nagroda im. Solomona Ascha przeznaczona jest dla młodych badaczy, którzy opublikowali swoje prace w piśmie Social Psychological Bulletin przed lub po doktoracie – nie później jednak niż 3 lata od uzyskania stopnia doktora. Pod uwagę brane będą teksty, które ukazały się w roku kalendarzowym poprzedzającym konkurs i których kandydat jest jedynym autorem lub pierwszym autorem w przypadku prac publikowanych we współautorstwie.

Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa Social Psychological Bulletin na podstawie oceny merytorycznej wszystkich tekstów spełniających kryteria. Nie trzeba się dodatkowo zgłaszać. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagrody w wysokości 1000 Euro zł nastąpi na walnym – wrześniowym – zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Nagroda imienia Roberta Zajonca

W celu docenienia znaczącego wkładu młodych polskich badaczy do światowej psychologii społecznej Zarząd PSPS ustanowił nagrodę dla młodego badacza, który opublikował artykuł (samodzielnie bądź we współautorstwie) w czołowych międzynarodowych czasopismach z obszaru psychologii społecznej. Celem ustanowienia nagrody jest docenienie aktywności publikacyjnej młodych członków oraz popularyzacja ich osiągnięć.
Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody Zarząd PSPS bierze pod uwagę artykuły naukowe opublikowane w ciągu dwóch lat poprzedzających decyzję w pismach międzynarodowych z obszaru psychologii społecznej, których autorem (pierwszym bądź drugim) jest członek PSPS na wczesnym etapie kariery naukowej (doktorant bądź doktor do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora). Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje corocznie Zarząd PSPS na zebraniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie PSPS.