Nagrody PSPS


1. Nagroda za całokształt dorobku naukowego

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku przez Zarząd PSPS: dla doświadczonych badaczy za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej.

Dotychczasowi Laureaci:
2022 – prof. Yoram Bar-Tal (Tel Aviv University)
2021 – prof. Janusz Reykowski (Instytut Psychologii PAN)
2020 – prof. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS)
2019 – prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS)
2018 – prof. Paweł Boski (Uniwersytet SWPS)
2017 – prof. Maria Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
2016 – prof. Maria Jarymowicz (Uniwersytet Warszawski)
2015 – nagrody nie przyznano
2014 – prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński)
2013 – prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski)
2012 – prof. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS)

 

2. Nagroda im. Roberta Zajonca

 

Nagroda jest przyznawana od 2011 roku przez Zarząd PSPS: dla młodych badaczy (do siedmiu lat po doktoracie) za znaczące publikacje w zakresie psychologii społecznej.

Dotychczasowi Laureaci:
2022 – dr Wiktor Soral (Uniwersytet Warszawski)
2021 – dr Konrad Bocian (Uniwersytet SWPS)
2020 – dr Marta Marchlewska (Polska Akademia Nauk) i dr Radosław Rogoza (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
2019 – dr Anna Czarna (Uniwersytet Jagielloński)
2018 – dr Katarzyna Cantarero (Uniwersytet SWPS)
2017 – dr Aneta Przepiórka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
2016 – dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński)
2015 – dr Michał Parzuchowski (Uniwersytet SWPS)
2014 – dr Anna Zajenkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2013 – dr Aleksandra Cichocka (Uniwersytet Warszawski)
2012 – dr Piotr Sorokowski (Uniwersytet Wrocławski)
2011 – dr Aleksandra Cisłak (Uniwersytet SWPS)

 

3. Nagroda im. Solomona Ascha

 

Nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych jest przyznawana corocznie od 2008 roku przez redaktorów czasopisma „Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)” dla młodego badacza (do trzech lat po doktoracie) za najlepszy artykuł opublikowany w poprzednim roku w tym czasopiśmie.

Dotychczasowi Laureaci:
2022 – Amélie Bret (Université Clermont Auvergne, LAPSCO, CNRS)
2021 – dr Thuy-vy Nguyen (Durham University)
2020 – Ashley M. Araiza, M.A. (Stony Brook University)
2019 – mgr Dominika Bulska (Uniwersytet Warszawski)
2018 – dr Gabriela Czarnek (Uniwersytet Jagielloński) i dr Piotr Dragon (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł
2017 – dr Julia Zając (Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
2016 – mgr Katarzyna Szczucka (Uniwersytet SWPS)
2015 – dr Kamil Imbir (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2014 – dr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2013 – mgr Marta Roczniewska (Uniwersytet SWPS)
2012 – dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Anna Czarna (Uniwersytet Wrocławski)
2011 – mgr Marta Snarska (Uniwersytet Warszawski), wyróżnienie: mgr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2010 – mgr Julita Koszur (Uniwersytet SWPS)
2009 – dr Monika Wróbel (Uniwersytet Łódzki) i mgr Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł
2008 – dr Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) i dr Marcin Bukowski (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł