Nagrody PSPS


 

1. Nagroda za całokształt dorobku naukowego

 

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku przez Zarząd PSPS: dla doświadczonych badaczy za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej.

Dotychczasowi Laureaci:
2019 – prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS)
2018 – prof. Paweł Boski (Uniwersytet SWPS)
2017 – prof. Maria Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
2016 – prof. Maria Jarymowicz (Uniwersytet Warszawski)
2015 – nagrody nie przyznano
2014 – prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński)
2013 – prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski)
2012 – prof. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS, Wydział w Sopocie)

 

2. Nagroda im. Roberta Zajonca

 

Nagroda jest przyznawana od 2011 roku przez Zarząd PSPS: dla młodych badaczy (do siedmiu lat po doktoracie) za znaczącą publikację w zakresie psychologii społecznej.

Dotychczasowi Laureaci:
2019 – dr Anna Czarna (Uniwersytet Jagielloński)
2018 – dr Katarzyna Cantarero (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu)
2017 – dr Aneta Przepiórka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
2016 – dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński)
2015 – dr Michał Parzuchowski (Uniwersytet SWPS w Sopocie)
2014 – dr Anna Zajenkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2013 – dr Aleksandra Cichocka (Uniwersytet Warszawski)
2012 – dr Piotr Sorokowski (Uniwersytet Wrocławski)
2011 – dr Aleksandra Cisłak (Uniwersytet SWPS, Warszawa)

 

3. Nagroda im. Solomona Ascha

 

Nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych jest przyznawana corocznie od 2008 roku przez członków Redakcji czasopisma “Psychologia Społeczna” dla młodego badacza (do trzech lat po doktoracie) za najlepszy artykuł opublikowany w poprzednim roku w tym czasopimie.

Dotychczasowi Laureaci:
2019 – mgr Dominika Bulska (Uniwersytet Warszawski)
2018 – dr Gabriela Czarnek (Uniwersytet Jagielloński) i dr Piotr Dragon (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł
2017 – dr Julia Zając (Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
2016 – mgr Katarzyna Szczucka (Uniwersytet SWPS Wydział we Wrocławiu)
2015 – dr Kamil Imbir (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2014 – dr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2013 – mgr Marta Roczniewska (Uniwersytet SWPS, Wydział w Sopocie)
2012 – dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Anna Czarna (Uniwersytet Wrocławski)
2011 – mgr Marta Snarska (Uniwersytet Warszawski), wyróżnienie: mgr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2010 – mgr Julita Koszur (Uniwersytet SWPS, Wydział we Wrocławiu)
2009 – dr Monika Wróbel (Uniwersytet Łódzki) i mgr Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł
2008 – dr Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) i dr Marcin Bukowski (Uniwersytet Jagielloński) dwie nagrody po 1000 zł