European Association of Experimental Social Psychology

 

International Center for Applied Cognitive Studies

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami

 

Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego

 

Social Personality Psychology Lab

 

Center for Social Cognitive Studies Krakow