Publikacje członków


The psychology of conspiracy. A festschrift for Mirosław Kofta

Redaktorzy: Bilewicz, M., Cichocka, A. Soral, W.

Wydawnictwo: Routledge

Wśród autorów liczni członkowie PSPS (Grzegorz Sędek, Monika Grzesiak-Feldman, Małgorzata Kossowska, Marcin Bukowski, Mikołaj Winiewski i inni).

 

Techniques of Social Influence; The psychology of gaining compliance.

Autor: Doliński, D.

Wydawnictwo: Routledge

 

The small and big deceptions: In psychology and evolutionary sciences perspective

Autorzy: Kwiatkowska, A., Łukasik, A.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Autor: Maciuszek, J.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Uprzedzenia w Polsce

Autorzy: Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M.

Wydawnictwo: Liberi Libri

Książka podsumowuje badania prowadzone w ramach drugiej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń, cyklicznego programu badań postaw międzygrupowych Polaków realizowanego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to próba zrozumienia najbardziej zaognionych podziałów polskiego społeczeństwa oraz stosunku Polaków do grup obcych.

 

Wieloznaczność w przekazach politycznych

Autorzy: Cwalina, W., Falkowski, A., Koniak, P., Mackiewicz, R.

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Bardzo często komunikaty polityczne są celowo konstruowane w niejasny sposób. Mają przyciągać uwagę wyborcy, ale nie przekazywać zbyt istotnej treści. (…) książka stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnej komunikacji międzyludzkiej. Pokazuje sposoby interpretacji komunikatów oraz konsekwencje ich wieloznaczności. Prezentuje również typowe modele przekazów politycznych wykorzystywanych podczas kampanii wyborczej. (…) książka uzmysławia nam, jak groŸne mogą być konsekwencje wieloznaczności komunikatów, podając przykłady mocno zapadające w pamięć.

 

Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarkting i psychologia.

Autorki: Aleksandra Jasielska, Renata A. Maksymiuk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

 

Kulturowe ramy zachowań społecznych

Autor: Paweł Boski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS