Nagrody otrzymane przez członków PSPS


Doktorat Honoris Causa (2021) dla profesora Bogdana Wojciszke

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy postanowił o nadaniu mu stopnia doktora honoris causa tej uczelni. Z uchwałą Senatu UKW możecie zapoznać się tutaj. Ogromnie cieszymy się z tej wiadomości – raz jeszcze gratulujemy!

Nagroda za całokształt dorobku naukowego dla profesora Grzegorza Sędka (2021)

Wielką radość sprawiła nam także informacja o przyznaniu przez Ministra Edukacji i Nauki Grzegorzowi Sędkowi nagrody za całokształt dorobku naukowego. Gratulujemy i czekamy na kolejne fascynujące wyniki badań więcej informacji

Dr Katarzyna Jaśko laureatką Nagród Naukowych POLITYKI (2020)

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. W dziedzinie nauk społecznych w 2020 roku zwyciężyła dr Katarzyna Jaśko, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Jaśko bada co motywuje ludzi do zaangażowania politycznego. Interesuje ją zarówno destrukcyjna aktywność polityczna wiążąca się ze stosowaniem przemocy, jak i „pozytywny ekstremizm”, kiedy ludzie poświęcają swoje dobro na rzecz idei (np. równości, ochrony środowiska) działając w pokojowy sposób.
Więcej informacji

Medal Moscovici Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2017) dla profesora Bogdana Wojciszke

Podczas zjazdu w Granadzie (2017) medal imienia Serge Moscovici asocjacji EASP odebrał profesor Bogdan Wojciszke (wraz z prof. Andreą Abele). Medal Moscovici przyznawany jest autorowi lub autorom jednego artykułu, książki lub rozdziału książki, który wniósł wybitny innowacyjny wkład do teorii w psychologii społecznej (za artykuł: Abele-Brehm, A. Wojciszke, B. (2017). Communal and agentic content. A dual perspective model, Advances in Experimental Social Psychology, 50, 198-25).

Również w 2017 roku, Bogdan Wojciszke otrzymał wyjazdowe stypendium naukowe (sabbatical) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Cambridge, UK). W roku 2016 odebrał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zaś w latach 2012-2014 otrzymał subsydium profesorskie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Serdecznie gratulujemy.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2015 dla dr hab. Michała Bilewicza

7 października, Michał Bilewicz (Wydział Psychologii UW; Wiceprezes naszego Stowarzyszenia), otrzymał wielce prestiżową Nagrodę Narodowego Centrum Nauki 2015 w obszarze Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce: za pokazanie trójczynnikowej struktury współczesnego antysemityzmu i jej psychologicznych konsekwencji.

Nagroda NCN przyznawana jest corocznie od 2013 r, w trzech obszarach badawczych: 1. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, 2. Nauk Ścisłych i Technicznych, 3. Nauk o Ziemi. Po raz pierwszy laureatem w obszarze Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce został psycholog. GIGA GRATULACJE !!!

Laureatem Nagrody NCN może zostać uczony, który nie ukończył 40. roku życia – celem Nagrody jest bowiem wspieranie młodych badaczy. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Nagroda jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. Nagrodę NCN w trzech obszarach badawczych przyznaje Rada Narodowego Centrum Nauki oraz kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli Centrum
oraz przedstawicieli fundatorów Nagrody. Kandydaci mogą być zgłaszani przez innych wybitnych naukowców. Każda z osób uprawnionych może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Do Nagrody NCN 2015 zgłoszono 72 kandydatów.

Informacji patronuje Małgorzata Kossowska (członek Rady Narodowego Centrum Nauki). Zdjęcia oraz informacje o Nagrodzie NCN, pozostałych dwóch laureatach, znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/nagroda-ncn.

Nagroda Codola dla prof. Marii Lewickiej

Z największą przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Maria Lewicka została jedną z trojga laureatów prestiżowej nagrody im. Jean-Paul Codola, przyznawanej co trzy lata przez European Association of Experimental Social Psychology.

Prof. Lewicka jest silnie związana z PSPS, będąc między innymi redaktorką naczelną pisma Psychologia Społeczna

Więcej informacji na stronie Nagrody Codola

Nagroda Deutscha dla prof. Grzelaka i prof. Reykowskiego

Z największą przyjemnością informujemy, że znakomici psychologowie prof. dr hab. Janusz Grzelak oraz prof. dr hab. Janusz Reykowski [strona w SWPS ; strona na UW] zostali laureatemi prestiżowej nagrody im. Mortona Deutscha (Scholar-Practitioner Morton Deutsch Award for Social Justice). Nagroda przyznawana jest corocznie przez International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR) Uniwersytetu Columbia za wybitne osiągnięcia w zakresie wcielania w życie naukowych podstaw rozwiązywania konfliktów społecznych.

Obaj laureaci są związani z PSPS: prof. Grzelak był jego Prezesem w latach 2004-2007, zaś prof. Reykowski jest Członkiem Honorowym PSPS.

Więcej informacji można znalezć na stronach Nagrody Deutscha i Wydziału Psychologii UW.