Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu opłaty składki członkowskiej w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Społecznej. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania moich danych w czasie jej obowiązywania. Oświadczam, iż jestem świadomy/a skutków niepodania moich danych w przedmiotowym formularzu.