Procedura zapisów


Jeśli ubiega się Pani/Pan o członkostwo w PSPS proszę postępować według czterech następujących kroków:

1. Proszę przygotować swój aktualny życiorys naukowy (CV) wraz z listą publikacji

2. Proszę wypełnić samodzielnie formularz aplikacyjny online: formularz dla kandydatów na członka PSPS

3. W następnym kroku należy poprosić o udzielenie rekomendacji dwie osoby będące członkami zwyczajnymi PSPS. Członkowie PSPS udzielają swoich rekomendacji za pomocą odpowiedniego formularza online: formularz rekomendacji dla kandydatów na członka PSPS.

4. W ostatnim kroku prosimy w osobnym mailu (na adres psps.info.pl@gmail.com) oficjalnie powiadomić Zarząd PSPS o złożeniu swojej aplikacji.

Po otrzymaniu formularza kandydata oraz wszystkich rekomendacji od członków PSPS Zarząd Stowarzyszenia rozpatrzy kandydatury osób ubiegających się o członkostwo w PSPS. O decyzji Zarządu powiadamiamy Kandydatów drogą mailową.


Członkowie PSPS pragnący otrzymywać indywidualne powiadomienia e-mailowe o nowych numerach czasopisma Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) powinni zarejestrować taką chęć używając niniejszego formularza.