Skład zarządu i władz PSPS

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Tomasz Grzyb

Prezes PSPS

Bio

Kontakt

Monika Wróbel

Wiceprezes PSPS, Sekretarz

Bio

Kontakt

Tomasz Besta

Skarbnik

Bio

Kontakt

Katarzyna Cantarero

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Anna Potoczek

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Andrian Wójcik

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Władze

Prezes:

Tomasz Grzyb, II Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
e-mail: tgrzyb (at) swps.edu.pl

Wiceprezes:

Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki
e-mail: monika.wrobel (at) uni.lodz.pl

Członkowie Zarządu:

Katarzyna Cantarero, Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
e-mail: kcantarero (at) swps.edu.pl

Anna Potoczek, Uniwersytet Warszawski
e-mail: anna.potoczek (at) gmail.com

Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
e-mail: awojcik (at) umk.pl

Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Instytut Psychologii UKSW w Warszawie
e-mail: magdazemojtel (at) gmail.com

Skarbnik:

Tomasz Besta, Uniwersytet Gdański
e-mail: t.besta (at) ug.edu.pl

Sekretarz Generalny (oraz redaktor Biuletynu PSPS):

Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki
e-mail: monika.wrobel (at) uni.lodz.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Kinga Piber, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zastępca przewodniczącej: Wiktor Soral , Uniwersytet Warszawski
e-mail: wiktor.soral (at) gmail.com
Paweł Strojny, Uniwersytet Jagielloński
e-mail: p.strojny (at) uj.edu.pl

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jakub Kuś, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Sabina Toruńczyk-Ruiz, Uniwersytet Warszawski

Komisja Etyki:

Przewodnicząca: Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN, Warszawa,
e-mail: akwiatk (at) bk.home.pl
Anna Szuster, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: hanka (at) psych.uw.edu.pl
Barnaba Danieluk , Uniwersytet UMCS
e-mail: barnaba (at) poczta.umcs.lublin.pl