Władze PSPS


Skład zarządu i władz PSPS

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Tomasz Grzyb

Prezes PSPS

Bio

Kontakt

Aleksandra Cisłak-Wójcik

Wiceprezes PSPS

Bio

Kontakt

Monika Wróbel

Sekretarz

Bio

Kontakt

Tomasz Besta

Skarbnik

Bio

Kontakt

Agata Błachnio

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Józef Maciuszek

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Michał Parzuchowski

Członek Zarządu

Bio

Kontakt

Władze

Prezes:

Tomasz Grzyb, II Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
e-mail: tgrzyb (at) swps.edu.pl

Wiceprezes:

Aleksandra Cisłak-Wójcik, Wydział Psychologii w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
e-mail: acislak (at) swps.edu.pl

Członkowie Zarządu:

Agata Błachnio, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
e-mail: gatta (at) kul.pl

Józef Maciuszek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński
e-mail: jozef.maciuszek (at) uj.edu.pl

Michał Parzuchowski, Wydział Psychologii w Sopocie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
e-mail: mparzuchowski (at) swps.edu.pl

Skarbnik:

Tomasz Besta, Uniwersytet Gdański
e-mail: t.besta (at) ug.edu.pl

Sekretarz Generalny (oraz redaktor Biuletynu PSPS):

Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki
e-mail: monika.wrobel (at) uni.lodz.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Kinga Piber , SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Sekretarz: Katarzyna Stasiuk, Uniwersytet Jagielloński
e-mail: katarzyna.stasiuk (at) uj.edu.pl
Wiktor Soral , Uniwersytet Warszawski
e-mail: wiktor.soral (at) gmail.com

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Byrka, Uniwersytet SWPS Wydział we Wrocławiu
Sekretarz: Renata Maksimiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Komisja Etyki:

Przewodnicząca: Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN, Warszawa,
e-mail: akwiatk (at) bk.home.pl
Anna Szuster, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: hanka (at) psych.uw.edu.pl
Barnaba Danieluk , Uniwersytet UMCS
e-mail: barnaba (at) poczta.umcs.lublin.pl