Aktualności


man reading magazine
  • 30 września 2022

Co wyróżnia menedżerów? Kilka słów o roli wartości

Czym osoby na stanowiskach menedżerskich różnią się od pracowników, którymi na co dzień zarządzają? To pytanie zadali sobie Aleksandra Cisłak, Adrian Wójcik oraz Olga Białobrzeska. Autorzy artykułu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin przyjrzeli się w szczególności kwestii wyznawanych wartości. O tym, jakie znaczenie w życiu człowieka ma status, napisano wiele. Nie będzie przesadą […]

  • 31 sierpnia 2022

Poczucie kontroli a stereotypy i uprzedzenia

W jaki sposób utrata poczucia kontroli związana jest z tendencją do patrzenia na świat przez pryzmat stereotypów? I czy osoby, które deklarują brak kontroli, są bardziej uprzedzone wobec grup obcych? Odpowiedzi na te pytania podjęła się niemiecka badaczka Lisa Juliane Schneider w artykule opublikowanym w lipcu na łamach Social Psychological Bulletin. Potrzeba kontroli to jedna […]

  • 25 sierpnia 2022

Prawicowe, lewicowe, religijne.. O atakach terrorystycznych i ideologii

Prawicowe, lewicowe, religijne – które zamachy terrorystyczne niosą ze sobą najwięcej ofiar śmiertelnych? Sprawcy jakich aktów terroru– tych motywowanej przekonaniami prawicowymi, lewicowymi czy religijnymi – najczęściej decydują się na zastosowanie przemocy? Na te pytania odpowiada Katarzyna Jaśko wraz ze współpracownikami w artykule opublikowanym niedawno na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). W przeciągu […]

close-up photography of person lifting hands
  • 31 lipca 2022

Postrzeganie przemocy seksualnej a doświadczenia własne

W jaki sposób personalne doświadczenia przemocy seksualnej wpływają na to, jak oceniany jest gwałt? Czy osoby, których bliscy doświadczyli przemocy seksualnej są bardziej skłonne jednoznacznie potępiać takie czyny? Temu, jaką rolę w postrzeganiu sytuacji gwałtu odgrywają właśnie przeżycia przyglądają się badacze i badaczki z Węgier w artykule opublikowanym w marcu na łamach Social Psychological Bulletin. […]

three crumpled yellow papers on green surface surrounded by yellow lined papers
  • 10 lipca 2022

Zaskakująca radość z nieoczekiwanych wiadomości

Zacznijmy od truizmu: ludzie to istoty społeczne. Relacje z innymi są dla nas źródłem szczęścia, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Nie dziwne zatem, że na co dzień poszukujemy kontaktu z bliższymi i dalszymi znajomymi, nierzadko niespodziewanie odzywając się do osób, z którymi chwilowo straciliśmy kontakt.  Pytanie brzmi: jakie emocje wywołuje to u tych, do których wysyłamy […]

woman in black jacket sitting on gray concrete wall during daytime
  • 23 czerwca 2022

Samotni i nieprzyjemni. O tym jak samotność wpływa na relacje z innymi

Samotność to jeden z najpowszechniejszych problemów społecznych dzisiejszego świata. Poczucie osamotnienia nierzadko przyczynia się do pogorszenia naszego stanu fizycznego i psychicznego, a także wpływa na to, jak funkcjonujemy w relacjach z innymi. Co sprawia, że mimo wielu możliwości nawiązania kontaktu z innymi czujemy się samotni? I jakie doświadczenia mogą pomóc w pozbyciu się tego uczucia? […]

If you repeat a lie often enough it becomes truth printed wall taken at daytime
  • 1 czerwca 2022

Dlaczego nie ufamy instytucjom politycznym?

Jakie znaczenie dla tego, czy ufamy systemowi politycznemu ma nasza sytuacja ekonomiczna? I dlaczego jest tak, że osoby w gorszej sytuacji życiowej w mniejszym stopniu chcą angażować się w życie polityczne? Autorzy artykułu opublikowanego na łamach Social Psychological Bulletin sugerują, że kluczową rolę w tym kontekście odgrywa postrzegany stan społeczeństwa. Jedno z częściej zadawanych przez […]

people standing forming a circle during daytime
  • 25 maja 2022

Gdy trwoga, to.. O tym jak zagrożenie zmienia obraz grupy własnej

W jaki sposób informacje o zbliżającym się zagrożeniu – nowym wirusie, wojnie, katastrofach naturalnych – może zmieniać postrzeganie grupy własnej? I czy konsekwencje tych informacji dla obrazu „naszych” są takie same dla wszystkich? Odpowiedzi na te pytania udzielają Wiktor Soral i Mirosław Kofta w artykule opublikowanym na łamach Social Psychology. Minione kilka lat obfitowało w […]

three women sitting on brown wooden bench
  • 13 maja 2022

Dlaczego pomagamy innym? O roli… plotek

Dlaczego ludzie angażują się w działania prospołeczne, często nazywane również działaniami na rzecz innych? Odpowiedź na to pytanie od lat zajmuje psychologów społecznych. Zrozumienie tego, co sprawia, że decydujemy się na współpracę z innymi jest kluczowe dla rozwiązania wielu problemów społecznych. W kolejnym artykule z cyklu „Dlaczego pomagamy innym” przyglądamy się roli plotkowania. Z tekstu […]

blue and white love me neon light signage
  • 28 kwietnia 2022

Ty głosujesz, ja głosuję. O wpływie norm społecznych na chęć udziału w wyborach.

Głosowanie w wyborach politycznych to jeden z najskuteczniejszych sposobów wpływania na decyzje polityczne. Mimo tego, frekwencjach wyborcza rzadko kiedy jest wyższa niż 60 proc. Dlaczego tak jest? I co można zrobić, by zmienić ten stan rzeczy? Odpowiedzi na te pytania podjęli się badacze społeczni pod przewodnictwem Anny Potoczek, w artykule opublikowanym niedawno na łamach Personality […]