News


  • 15 maja 2024

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2024)

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2024) Komisja Konkursowa w składzie Anna Potoczek, Adrian Wójcik, Magdalena Żemojtel-Piotrowska w tym roku zakwalifikowała do finansowania jeden wniosek. Laureatem został mgr Paweł Muniak. Gratulujemy!

  • 28 września 2023

Za nami 18. Zjazd PSPS

Za nami 18. Zjazd PSPS, organizowany przez Uniwersytet Łódzki. Zjazd był miejscem spotkania dla ponad 250 psychologów i psycholożek społecznych, którzy w ciągu trzech dni uczestniczyć mogli w aż 34 sesjach i sympozjach, a także wykładach plenarnych, panelach dyskusyjnych, wykładach laureatów_ek nagród PSPS oraz sesji plakatowej. Uwagę przyciągał międzynarodowy charakter wydarzenia – aż 35% wystąpień […]

  • 12 lipca 2022

Social Psychological Bulletin indeksowane przez Scopus!

Z radością donosimy, że oficjalne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej zostało pozytywnie ocenione i będzie indeksowane w bazie Scopus. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę autorek/ów, recenzentek/ów, byłych i obecnych redaktorek/ów i wydawcy za wszystkie wysiłki, które złożyły się na ten ważny kamień milowy w rozwoju Social Psychological Bulletin . Szczegółowa informacja zwrotna od CSAB: Congratulations, […]

  • 21 września 2021

Deklaracja dobrych praktyk Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS) dba o równe traktowanie w relacjach zawodowych wszystkich osób przyjmujących członkostwo bez względu na ich płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, światopogląd, stan cywilny, czy inne kryteria, które nie są związane bezpośrednio z wkładem w życie naukowe i akademickie. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i otwartego środowiska wymiany myśli. […]

  • 7 września 2021

Wirtualny Zjazd PSPS (17 września 2021)

Drodzy Członkowie i Drogie Członkinie PSPS, Już za 10 dni spotykamy się na naszym wirtualnym Zjeździe. Wiemy, że to nie to samo, co Zjazd “prawdziwy”, ogromnie żałujemy, że nie będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, pospierać o wyniki badań a później zażegnać spory kuflem piwa, kieliszkiem wina, czy jakimkolwiek innym płynem, zależnie od naszych […]

  • 25 czerwca 2021

Poparcie dla listu otwartego w sprawie nadania tytułu naukowego dr hab. Bilewiczowi

Na posiedzeniu 21.06.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej jednogłośnie poparł stanowisko wyrażone w liście otwartym (poniżej) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora Michałowi Bilewiczowi. E-maile w tej sprawie można wysyłać bezpośrednio na adres kancelarii prezydenta za pomocą strony  czasdonamyslu.xyz (strona ta odlicza też czas, jaki minął od decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni […]

  • 22 marca 2021

Nowy konkurs grantowy

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o dofinasowanie badań prowadzonych przez juniorki i juniorów PSPS. Poniżej znajdziecie regulamin konkursu, w którym zawarte są wszystkie szczegóły. Rozszerzamy zakres tematyczny konkursu, dokonaliśmy drobnych korekt regulaminu, ale zasadnicza rzecz się nie zmienia – jeśli jesteś Juniorką, Juniorem PSPS, masz szansę na dofinansowanie swoich badań. Zachęcamy do aplikowania! Poniżej regulamin tegorocznej […]

  • 7 maja 2020

Przesunięcie terminu 17. zjazdu PSPS w Gdańsku

Po rozważeniu wszystkich możliwych opcji, przeanalizowaniu ryzyka, w pełnym porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym zdecydowaliśmy Zjazd PSPS w Gdańsku przesunąć na rok 2021. Wiemy, że to pierwszy rok w historii, w którym nasza intelektualna fiesta się nie odbędzie. Wiemy, że wszyscy na nią czekaliśmy, niemniej warunki, w których żyjemy i pracujemy są tak niepewne, że ryzykowanie […]

  • 22 maja 2019

Numer specjalny w Social Psychological Bulletin (Call for Papers)

Zapraszam do składania artykułów do numeru specjalnego Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) zatytułowanego: “Capturing life and its fluctuations: Experience sampling and daily diary studies in studying within-person variability” Już w 1942 roku Gordon Allport podkreślał, że psychologia powinna zajmować się życiem tak, jak jest przeżywane. Wymaga to badania myśli, uczuć oraz zachowań in situ: dokładnie […]

  • 10 grudnia 2018

Pobierz nowe logo Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

W głosowaniu nad projektem znaku PSPS wzięły udział 94 osoby, a wybrana wersja projektu wskazana została przez ponad 50% głosujących. Zatem z przyjemnością oficjalnie ogłaszamy, że wybraliśmy nowy znak naszego Stowarzyszenia. Od dziś dysponujemy nowym, czytelnym logotypem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (w wersji polskiej i angielskiej). Pliki graficzne w wielu różnych odmianach (do druku i […]