Aktualności


Back to Blog

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2024)

Komisja Konkursowa w składzie Anna Potoczek, Adrian Wójcik, Magdalena Żemojtel-Piotrowska w tym roku zakwalifikowała do finansowania jeden wniosek. Laureatem został mgr Paweł Muniak.

Gratulujemy!