Opłaty członkowskie za lata ubiegłe oraz rok 2021 prosimy opłacać za pomocą strony

Roczna składka członkowska dla członka juniora wynosi 100 zł, a dla członka zwyczajnego 200 zł.

 

Składki prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334

Wpłaty prosimy zatytułować wg. wzoru „PSPS składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO za rok ….”

Od stycznia 2021 uruchomimy system informatyczny do opłacania składek online z pomocą krótkiego formularza, który zautomatyzuje proces przyjmowania wpłat, wystawiania rachunków oraz wysyłki przypomnień.