Składki


Roczna składka członkowska dla członka juniora wynosi 100 zł, a dla członka zwyczajnego 200 zł.

 

Składki prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334

Wpłaty prosimy zatytułować wg. wzoru “PSPS składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO za rok ….”