Składki w wysokości

200 złotych – członek zwyczajny

100 złotych – członek-junior

prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334. Wpłaty prosimy zatytułować wg. wzoru „PSPS składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO za rok ….”