Opłaty członkowskie za rok bieżący i lata ubiegłe prosimy opłacać za pomocą strony