Składki prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334. Wpłaty prosimy zatytułować wg. wzoru „PSPS składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO za rok ….”
lub skorzystać z formularza na podstronie Opłać składki