Aktualności


Back to Blog

Zapraszam do składania artykułów do numeru specjalnego Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) zatytułowanego: “Capturing life and its fluctuations: Experience sampling and daily diary studies in studying within-person variability

Już w 1942 roku Gordon Allport podkreślał, że psychologia powinna zajmować się życiem tak, jak jest przeżywane. Wymaga to badania myśli, uczuć oraz zachowań in situ: dokładnie wtedy i gdzie mają miejsce. W praktyce oznacza to prowadzenie badań z wieloma punktami pomiarowymi oraz przeniesienie perspektywy z różnic między osobami na różnice wewnątrz osoby. Dziś, prowadzenie takich badań wydaje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rozwój technologii umożliwiającej uczestnikom udział w pomiarze niemal w każdej sytuacji, jeśli tylko mają dostęp do telefonu, laptopa lub fitness trackera. Ten rodzaj badań, znany pod nazwą intensywnych badań podłużnych w ostatnich latach ogromnie zyskał na popularności: pozwala stawiać nowe pytania badawcze, a także ponownie przyjrzeć się dawnym ustaleniom. Celem tego numeru specjalnego jest pokazanie jak ważne jest badanie zmian wewnątrz osoby w czasie. Badania mogą dotyczyć różnych obszarów psychologii społecznej i przedstawiać szeroki zakres metod.

Zapraszamy autorów z wszystkich obszarów psychologii społecznej, którzy wykorzystują intensywne badania podłużne żeby uchwycić życie w jego zmienności. Poszukujemy odpowiedzi na pytania takie jak:

 • Czego nowego możemy się dowiedzieć o znanych związkach między zmiennymi, kiedy mierzymy je codziennie?
 • Jaki wpływ mają zmienne osobowościowe na te związki?
 • Czy intensywne badania podłużne pozwalają lepiej zrozumieć życie takim, jak jest przeżywane?

Informacje dla Autorów

 • Zapraszamy do składania artykułów empirycznych, w których wykorzystane zostały metody dzienniczkowe lub tzw. experience sampling do pomiaru zróżnicowania wewnątrzindywidualnego, a także artykułów teoretycznych oraz symulacji, dyskutujących metodologiczne i statystyczne aspekty intensywnych badań podłużnych.
 • Zachęcamy do składania również tych raportów z badań, w których Autorzy nie otrzymali potwierdzenia swoich hipotez, mimo ich solidnej podstawy teoretycznej oraz prawidłowej metodologii badań.

Wszystkie artykuły muszą być złożone w systemie online: https://spb.psychopen.eu/ z zaznaczeniem, że są przeznaczone do wydania specjalnego (“Special Issue on Within-Person Variability”). Pozostałe instrukcje dla Autorów znajdują się na stronie czasopisma.

Ważne daty:

 • Data złożenia manuskryptu: 30 września 2019
 • Koniec pierwszej rundy recenzji: 30 listopada, 2019
 • Publikacja wydania specjalnego: pierwsza połowa 2020.

Kontakt:
Autorów zapraszamy do kontaktu; chętnie odpowiemy na pytania oraz porozmawiamy o pomysłach:

 • Marta Roczniewska (mroczniewska@swps.edu.pl);
 • Ewelina Smoktunowicz (esmoktunowicz@swps.edu.pl);
 • Ewa Gruszczyńska (egruszczynska@swps.edu.pl).