Aktualności


  • 12 sierpnia 2022

Do zobaczenia na XVII Zjeździe PSPS w Gdańsku (15-18 września 2022)

Drodzy Członkowie, Drogie Członkinie PSPS, W końcu zobaczymy się na żywo. Siedemnasty zjazd PSPS rozpocznie się już 15 września (15-18.09.2022; więcej informacji na stronie zjazdu https://zjazdpsps.badania.net). Wykłady zaprezentują laureaci nagród PSPS oraz zaproszeni goście, między innymi Sylvie Graf (Czech Academy of Sciences), Sverker Sikström (Lund university) i Lisa DeBruine (University of Glasgow). Zjazd zostanie poprzedzony dwudniową Szkołą […]

  • 12 lipca 2022

Social Psychological Bulletin indeksowane przez Scopus!

Z radością donosimy, że oficjalne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej zostało pozytywnie ocenione i będzie indeksowane w bazie Scopus. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę autorek/ów, recenzentek/ów, byłych i obecnych redaktorek/ów i wydawcy za wszystkie wysiłki, które złożyły się na ten ważny kamień milowy w rozwoju Social Psychological Bulletin . Szczegółowa informacja zwrotna od CSAB: Congratulations, […]

blue and yellow striped country flag
  • 4 marca 2022

Ми солідарні з усіма нашими українськими друзями

Управління Польської асоціації соціальної психології з великим сумом спостерігає за подіями, що пов’язані з вторгненням Росії в Україну. Ми засуджуємо сам напад на суверенну, демократичну державу, а також всі дії безжального насильства та застосування грубої фізичної сили. Ми солідарні з усіма нашими українськими друзями та вживаємо заходів, щоб допомогти їм у цій трагічній ситуації. Зокрема: […]

  • 30 września 2021

List otwarty w sprawie kreowania dehumanizującego obrazu uchodźców i uchodźczyń

Jako byli i obecni prezesi Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej stanowczo sprzeciwiamy się rozpętanej przez polskie władze kampanii nienawiści wokół osób szukających schronienia w naszym kraju. W trakcie konferencji prasowej 27. września ministrowie Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak zaprezentowali – rzekomo znalezione w telefonach komórkowych osób zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej – zdjęcia egzekucji, uzbrojonych mężczyzn, broni, […]

  • 21 września 2021

Deklaracja dobrych praktyk Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS) dba o równe traktowanie w relacjach zawodowych wszystkich osób przyjmujących członkostwo bez względu na ich płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, światopogląd, stan cywilny, czy inne kryteria, które nie są związane bezpośrednio z wkładem w życie naukowe i akademickie. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i otwartego środowiska wymiany myśli. […]

  • 7 września 2021

Wirtualny Zjazd PSPS (17 września 2021)

Drodzy Członkowie i Drogie Członkinie PSPS, Już za 10 dni spotykamy się na naszym wirtualnym Zjeździe. Wiemy, że to nie to samo, co Zjazd “prawdziwy”, ogromnie żałujemy, że nie będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, pospierać o wyniki badań a później zażegnać spory kuflem piwa, kieliszkiem wina, czy jakimkolwiek innym płynem, zależnie od naszych […]

  • 25 czerwca 2021

Poparcie dla listu otwartego w sprawie nadania tytułu naukowego dr hab. Bilewiczowi

Na posiedzeniu 21.06.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej jednogłośnie poparł stanowisko wyrażone w liście otwartym (poniżej) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora Michałowi Bilewiczowi. E-maile w tej sprawie można wysyłać bezpośrednio na adres kancelarii prezydenta za pomocą strony  czasdonamyslu.xyz (strona ta odlicza też czas, jaki minął od decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni […]

  • 3 maja 2021

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2021)

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2021) Komisja Konkursowa w składzie Aleksandra Cisłak, Agata Błachnio i Michał Parzuchowski w tym roku zakwalifikowała do finansowania trzy wnioski. Laureatkami zostały: Dominika Bulska, która zrealizuje badania nad wpływem działania zbiorowego grup mniejszościowych na postrzeganą kompetencję tych grup; Karolina Koszałkowska, która przeprowadzi badania nad związkiem […]

  • 23 marca 2021

Zjazd PSPS 2021 w Gdańsku przesunięty na rok 2022

W porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym naszego Zjazdu w Gdańsku na ostatnim posiedzeniu Zarządu PSPS podjęliśmy wspólnie decyzję o przesunięciu Zjazdu PSPS na 2022 rok. Jest ku temu kilka powodów. Pierwszym jest zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o anulowaniu wszystkich wydarzeń „off-line”, które miały mieć miejsce na UG, do 30 września. Rozumiecie zatem, że już samo to […]

  • 22 marca 2021

Nowy konkurs grantowy

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o dofinasowanie badań prowadzonych przez juniorki i juniorów PSPS. Poniżej znajdziecie regulamin konkursu, w którym zawarte są wszystkie szczegóły. Rozszerzamy zakres tematyczny konkursu, dokonaliśmy drobnych korekt regulaminu, ale zasadnicza rzecz się nie zmienia – jeśli jesteś Juniorką, Juniorem PSPS, masz szansę na dofinansowanie swoich badań. Zachęcamy do aplikowania! Poniżej regulamin tegorocznej […]