Back to Blog

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2021)

Komisja Konkursowa w składzie Aleksandra Cisłak, Agata Błachnio i Michał Parzuchowski w tym roku zakwalifikowała do finansowania trzy wnioski. Laureatkami zostały:

  1. Dominika Bulska, która zrealizuje badania nad wpływem działania zbiorowego grup mniejszościowych na postrzeganą kompetencję tych grup;
  2. Karolina Koszałkowska, która przeprowadzi badania nad związkiem tradycyjnych vs progresywnych treści tożsamościowych z reakcjami na seksistowski humor wymierzony w mężczyzn;
  3. Patrycja Uram, która zbada pośredniczącą rolę materializmu w relacji między wartościami a postawami pro-środowiskowymi.