Aktualności


Back to Blog

Z przyjemnością donosimy, że ogłoszony dnia 31 lipca 2019 r. komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i punktacji czasopism z 2019 roku przypisuje Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) 40 punktów.

Przypominamy, że czasopismo SPB jest wydawane we współpracy między Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej a Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID)/Psychopen.

Chcielibyśmy również poinformować, że SPB zostało 6 listopada 2019 zgłoszone do indeksacji w bazie Scopus (proces recenzji naszego zgłoszenia potrwa do ~września 2020).

W międzyczasie zapraszamy wszystkich członków do składania manuskryptów na łamy SPB (spb.psychopen.eu).

– Redakcja SPB (PS)

Więcej informacji na stronie BIP: https://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html