News


Back to Blog

Zaproszenie do szkoły letniej (2-9 lipca, Wrocław)

miejsce: II Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
termin zgłaszania udziału: do 15 marca
szczegóły dostępne na stronie: szkolaletnia2018.swps.edu.pl
Doktorantów i studentów ostatnich lat studiów zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na szkołę letnią z psychologii społecznej oraz psychologii ekonomicznej. W czasie warsztatów uczestnicy opracują pomysły na badania oraz zaprojektują ich procedury. Efekty tej pracy zaprezentują szerszej publiczności ostatniego dnia szkoły letniej. Ponadto chcemy by planowane badania zostały spisane w formie pre-rejestracji. Warsztaty prowadzić będą prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr hab. Katarzyna Byrka, dr hab. Agata Gąsiorowska oraz dr Jakub Traczyk. Nasze Stowarzyszenie jest – decyzją Zarządu – patronem, współorganizatorem oraz sponsorem

Zaproszenie na konferencję “Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki” (9-10 lipca, Wrocław)

konferencja jest dopełnieniem szkoły letniej (opis powyżej)
miejsce: II Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
termin zgłaszania udziału: do 30 kwietnia
szczegóły dostępne na stronie: odpomysludobadania.swps.edu.pl
Celem konferencji jest dyskusja nad procesem prowadzenia badań w dziedzinie psychologii społecznej oraz psychologii ekonomicznej. Chcemy by dyskusja koncentrowała się m.in. na: skuteczności manipulacji eksperymentalnych, replikowalności badań oraz na metodach stosowanych w badaniach psychologicznych. Nasze Stowarzyszenie jest – decyzją Zarządu – patronem i współorganizatorem

Zdjęcie (C) Serhii Pererva unsplash.com