Warszawa, 29.04.2020

Protokół nr VI/11/2020 z przebiegu konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań związanych z pandemią COVID-19

Konkurs na dofinansowanie realizacji badań związanych z pandemią COVID-19 został ogłoszony przez Zarząd PSPS 9 kwietnia 2020 r. (regulamin konkursu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, został ogłoszony na stronie internetowej PSPS oraz rozesłany do wszystkich członków PSPS drogą mailową). W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło osiem wniosków, z czego jeden nie był rozpatrywany, ponieważ został przysłany po terminie.

Komisja Konkursowa w składzie Aleksandra Cisłak, Agata Błachnio i Michał Parzuchowski po zapoznaniu się z pozostałymi siedmioma wnioskami, wytypowała następujące trzy wnioski do finansowania:
1. Anna Potoczek: The role of coronavirus threat and social norms in prejudice
2. Paweł Muniak: Jak pandemia koronawirusa (COVID-19) zmienia postawy wobec szczepień?
3. Katarzyna Lipowska: The effect of gender-related beliefs about caretaking on conflict between work and family obligations during COVID-19 pandemic.

Tomasz Grzyb
Prezes Stowarzyszenia

Protokołowała
Monika Wróbel
Sekretarz Stowarzyszenia

Załączniki:
1. Regulamin konkursu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej na dofinansowanie realizacji badań związanych z pandemią COVID-19 [Pobierz *.doc].