Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2023)

Komisja Konkursowa w składzie Anna Potoczek, Adrian Wójcik i Magdalena Żemojtel-Piotrowska w tym roku zakwalifikowała do finansowania trzy wnioski. Laureatami zostali:

  1. Bartłomiej Nowak, który zrealizuje badania nad rolą norm społecznych i religijności w występowaniu skażonych
    narzędzi myślenia.
  2. Dominika Jurgiel, która przeprowadzi badania nad komunikatami o zmianach klimatu i wsparciu dla polityk pro-środowiskowych;
  3. Magdalena Marszałek, która zbada jak przywództwo tożsamościowe lidera jest związane z poszukiwaniem
    zasobów i wyzwań przez podwładnego.

Gratulujemy!