Aktualności


Back to Blog

Zmiany składu redakcji “Psychologii Społecznej”

Wraz ze złożeniem do druku drugiego numeru z rocznika 2017, od Profesor Marii Lewickiej – dotychczasowej redaktor naczelnej – przejęła zadania nowa Redakcja w składzie: Michał Parzuchowski i Marcin Bukowski (redaktorzy) oraz Robert Balas, Julia Bralińska, Wiesław Baryła, Róża Bazińska, Tomasz Besta, Wojciech Cwalina, Joanna Czarnota-Bojarska, Agata Błachnio, Anna Brzezicka, Katarzyna Byrka, Jan Cieciuch, Magdalena Formanowicz, Małgorzata Górnik-Durose, Tomasz Grzyb, Katarzyna Jaśko, Jarosław Klebaniuk, Anna Kwiatkowska, Jarosław Piotrowski, Aleksandra Szymków, Sławomir Śpiewak, Adrian Wójcik (zespół redakcyjny). Grono nowej, międzynarodowej Rady Redakcyjnej można zobaczyć na stronie: https://spb.psychopen.eu

Zmiana języka wydawania “Psychologii Społecznej” oraz nowa nazwa kwartalnika!

Od numeru 1/2018 oficjalnym językiem naszego czasopisma będzie angielski (od początku 2017 do dalszych etapów prac redakcyjnych wysyłamy jedynie artykuły złożone w tym języku). Konsekwencją tej decyzji była potrzeba zmiany nazwy naszego czasopisma, aby stała się zrozumiała dla czytelników anglojęzycznych. Niestety, Social Psychology oraz różne warianty bezpośredniego tłumaczenia dotychczasowego tytułu zostały już zarezerwowane. W toku długich konsultacji i dyskusji z Zarządem PSPS i Redakcją zdecydowaliśmy, że od zeszytu 1/2018 nasz periodyk to „Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)”. Uznaliśmy, że taki wariant nazwy oddaje szeroki zakres tematyczny kwartalnika oraz różnorodny charakter wydawanych w nim tekstów (w biuletynie ukazywać się mogą zarówno teksty przeglądowe, jak i krótkie raporty empiryczne). Zaktualizowaliśmy również formaty artykułów zgłaszanych na łamy czasopisma – promowane będą krótkie raporty empiryczne (do 4 tysięcy słów), które zamierzamy przeprowadzać szybką ścieżką procedury peer-review (obiecujemy podjęcie pierwszej decyzji redaktorskiej już w 5 tygodni od złożenia tekstu). Więcej o nowych formatach artykułów można przeczytać na stronie: https://spb.psychopen.eu/about#Guidelines/

Zmiana dystrybucji “Social Psychological Bulletin (Psychologii Społecznej)”

Czasopismo w zmienionej formule będzie też inaczej wydawane. Chcielibyśmy poinformować Członków Stowarzyszenia PSPS, że począwszy od 44. numeru Psychologii Społecznej (pierwszy zeszyt 2018 roku), przechodzimy na wyłączną elektroniczną dystrybucję periodyku (na zasadach open access).

Takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć wiele korzyści. Po pierwsze, w pojedynczym papierowym numerze z powodu ograniczeń drukarskich może ukazać się jedynie maksymalnie 10–13 pojedynczych (o ile krótkich) artykułów, więc obecnie zaakceptowane teksty oczekują na publikację często dużo dłużej niż rok. Dotychczasowe rozwiązanie narzucało również pół roku embargo na wyłączną dystrybucję wersji papierowych co oznacza, że artykuły trafiały do obrotu elektronicznego po kolejnych 6 miesiącach od wydrukowania. W dystrybucji cyfrowej nie ma takich limitów, dzięki czemu okres między
zaakceptowaniem tekstu a jego ukazaniem się online, zostanie skrócony do 6–8 tygodni. Dzięki temu wyniki badań naszych autorów trafią do zainteresowanych osób dużo szybciej i łatwiej będzie prowadzić naukową dyskusję z większym gronem czytelników.

Po drugie, dostęp elektroniczny, jako nowoczesne rozwiązanie, da nam swobodę korzystania z artykułów zamieszczonych w naszym czasopiśmie z każdego miejsca z dostępem do internetu, bez konieczności ściągania ich na dysk swojego komputera. W efekcie możemy też na małą skalę przyczynić się (poprzez oszczędność papieru) do ochrony kurczącej się liczby drzew, a aby wyszukać artykuł, nie trzeba będzie kartkować kilku tomów, a jedynie wpisać słowo kluczowe lub nazwisko autora do wyszukiwarki (dostępnej na stronie https://czasopismo.badania.net).

Wreszcie na pewno czytelny dla wszystkich jest też argument finansowy – edycja, skład, poligrafia oraz dystrybucja papierowej wersji generuje w sumie znaczące koszty dla Stowarzyszenia (33 730 zł + 5% VAT rocznie). Same koszty poligraficzne i materiałowe związane z wydrukiem papierowych wydań czasopisma (nie wliczając wysiłków Profesor Lewickiej poświęcającej swój prywatny czas i zasoby w listowną wysyłkę takich numerów) wynosił 16 400 zł rocznie. Odejście od papierowego formatu zaoszczędzi również koszty produkcji drukarskiej tzw. składu (7 200 zł rocznie).

Część zaoszczędzonych w ten sposób środków chcielibyśmy przesunąć na wsparcie autorów w redakcji językowej (copy-editing) i korekcie (proofing), co – mamy nadzieję – będzie szczególnie pomocne i przez nich docenione w związku ze zmianą języka na angielski. Po rezygnacji z dystrybucji papierowej zaoszczędzone środki Zarząd PSPS będzie też przeznaczać na inne formy wspierania rozwoju swoich członków. W zależności od rozmiaru zgromadzonych funduszy, mogą to być np. obniżki opłat zjazdowych, finansowanie organizacji szkół letnich, małych konferencji oraz warsztatów adresowanych do uczestników PSPS (nie tylko przedzjazdowych), fundowanie grantów na przeprowadzenie zarejestrowanych badań, dofinansowanie wizyt studyjnych/roboczych czy też kolejne kategorie nagród dla członków PSPS.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że taka zmiana wydawania czasopisma ma również swoje wady – w związku z przyspieszeniem prac stanowić będzie o wiele większe wyzwanie dla redaktorów i recenzentów. Jednocześnie jesteśmy też przekonani, że nowa forma otwartej dystrybucji (open-access bez żadnych opłat dla autorów) wyróżnia periodyk spośród wielu dostępnych opcji i może sprawić, że nasz głos w globalnej naukowej dyskusji może zostać skuteczniej usłyszany.

Wersja elektroniczna czasopisma jest dostępna na https://czasopismo.badania.net w zakładce „View articles”. Link do ściągnięcia każdego artykułu znajduje się pod poszczególnymi abstraktami (DOWNLOAD ORIGINAL ARTICLE (OPEN ACCESS). W ten sposób umieściliśmy już wszystkie artykuły, jakie dotychczas się ukazały na łamach Psychologii Społecznej.
Ponadto, już od numeru 1/2017 za pomocą listy e-mailingowej (uwzględniającej adresy wszystkich Członków PSPS) wysyłamy indywidualne powiadomienia o tekstach jakie ukazały się w każdym z numerów naszego czasopisma.

Mamy nadzieję, że opisane powyżej zmiany będą zbliżać nas do celu, jakim jest istotne zwiększenie cytowalności i zasięgu czytelnictwa naszego kwartalnika. Mamy gorącą nadzieję, że zechcą Państwo wspierać nasze wysiłki w tym kierunku i publikować wyniki swoich badań na łamach Social Psychological Bulletin.

Do zobaczenia w Toruniu!

Michał Parzuchowski (mparzuchowski@swps.edu.pl), Marcin Bukowski (marcin.bukowski@uj.edu.pl) wraz z Redakcją SPB i Zarządem PSPS