Aktualności


Back to Blog

Zapraszamy do składania tekstów na łamy czasopisma Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)

Przypominamy, że ukazujące się w SPB od roku 2018 teksty będą:

  • publikowane w języku angielskim
  • publikowane online (bez przydziału do numeru) w ciągu maksymalnie 6 tygodni od akceptacji w systemie Open Access – co wpłynie na ich widoczność
  • recenzowane w ciągu 5 tygodni od złożenia manuskryptu (dotyczy tekstów do 4 tysięcy słów)
  • możliwe do skomentowania po ukazaniu się online
  • procedowane jeszcze przed zebraniem danych (dotyczy Registered Replication Report)

Dodatkowo zachęcamy autorów, aby zwiększali zasięg swoich artykułów poprzez:

  • rejestrowanie swoich badań przed ich wykonaniem (np. używając OSF lub AsPredicted)
  • udostępnianie zebranych danych w publicznych repozytoriach (np. używając OSF)
  • tworzenie popularno-naukowych omówień wyników, które będzie przez nas kierowane do mediów
  • wykorzystanie zwiększonego limitu tekstu, jaki można zamieścić w streszczeniu artykułu (limit 200 słów)

Więcej szczegółów na stronie zawierającej instrukcje przygotowania tekstów na łamy SPB.

Serdecznie zapraszamy do komunikowania wyników na łamach Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)!

Michał Parzuchowski i Marcin Bukowski