Aktualności


  • 30 września 2021

List otwarty w sprawie kreowania dehumanizującego obrazu uchodźców i uchodźczyń

Jako byli i obecni prezesi Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej stanowczo sprzeciwiamy się rozpętanej przez polskie władze kampanii nienawiści wokół osób szukających schronienia w naszym kraju. W trakcie konferencji prasowej 27. września ministrowie Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak zaprezentowali – rzekomo znalezione w telefonach komórkowych osób zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej – zdjęcia egzekucji, uzbrojonych mężczyzn, broni, […]

  • 21 września 2021

Deklaracja dobrych praktyk Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS) dba o równe traktowanie w relacjach zawodowych wszystkich osób przyjmujących członkostwo bez względu na ich płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, światopogląd, stan cywilny, czy inne kryteria, które nie są związane bezpośrednio z wkładem w życie naukowe i akademickie. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i otwartego środowiska wymiany myśli. […]

  • 7 września 2021

Wirtualny Zjazd PSPS (17 września 2021)

Drodzy Członkowie i Drogie Członkinie PSPS, Już za 10 dni spotykamy się na naszym wirtualnym Zjeździe. Wiemy, że to nie to samo, co Zjazd „prawdziwy”, ogromnie żałujemy, że nie będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, pospierać o wyniki badań a później zażegnać spory kuflem piwa, kieliszkiem wina, czy jakimkolwiek innym płynem, zależnie od naszych […]

  • 25 czerwca 2021

Poparcie dla listu otwartego w sprawie nadania tytułu naukowego dr hab. Bilewiczowi

Na posiedzeniu 21.06.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej jednogłośnie poparł stanowisko wyrażone w liście otwartym (poniżej) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora Michałowi Bilewiczowi. E-maile w tej sprawie można wysyłać bezpośrednio na adres kancelarii prezydenta za pomocą strony  czasdonamyslu.xyz (strona ta odlicza też czas, jaki minął od decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni […]

  • 3 maja 2021

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2021)

Wyniki konkursu PSPS na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów (edycja 2021) Komisja Konkursowa w składzie Aleksandra Cisłak, Agata Błachnio i Michał Parzuchowski w tym roku zakwalifikowała do finansowania trzy wnioski. Laureatkami zostały: Dominika Bulska, która zrealizuje badania nad wpływem działania zbiorowego grup mniejszościowych na postrzeganą kompetencję tych grup; Karolina Koszałkowska, która przeprowadzi badania nad związkiem […]

  • 23 marca 2021

Zjazd PSPS 2021 w Gdańsku przesunięty na rok 2022

W porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym naszego Zjazdu w Gdańsku na ostatnim posiedzeniu Zarządu PSPS podjęliśmy wspólnie decyzję o przesunięciu Zjazdu PSPS na 2022 rok. Jest ku temu kilka powodów. Pierwszym jest zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o anulowaniu wszystkich wydarzeń „off-line”, które miały mieć miejsce na UG, do 30 września. Rozumiecie zatem, że już samo to […]

  • 22 marca 2021

Nowy konkurs grantowy

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o dofinasowanie badań prowadzonych przez juniorki i juniorów PSPS. Poniżej znajdziecie regulamin konkursu, w którym zawarte są wszystkie szczegóły. Rozszerzamy zakres tematyczny konkursu, dokonaliśmy drobnych korekt regulaminu, ale zasadnicza rzecz się nie zmienia – jeśli jesteś Juniorką, Juniorem PSPS, masz szansę na dofinansowanie swoich badań. Zachęcamy do aplikowania! Poniżej regulamin tegorocznej […]

  • 3 września 2020

Sprzeciw wobec ingerowaniu w proces wydawania czasopisma naukowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej wyraża swój sprzeciw wobec ingerowania urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości w proces redakcyjny w czasopiśmie naukowym “Dziecko Krzywdzone. Teoria-Badania-Praktyka” (ISSN: 2545-3475). Podstawowymi wartościami treści publikowanych w czasopismach naukowych są rzetelność dowodzenia, jakość argumentacji oraz transparentność interesów autorów w nim publikujących. Zasada dyskursu naukowego zakłada, że jeśli ktokolwiek (w tym urzędnik państwowy) nie […]

  • 19 czerwca 2020

List otwarty w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej osób LGBT+

List otwarty w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej osób LGBT+ Badania prowadzone od wielu lat przez psychologów i psycholożki społeczne pokazują, jak łatwo jest ludzi dzielić, jak skutecznie można – wykorzystując mechanizmy znane psychologii społecznej – wprowadzać podział na “swoich” i “obcych”. Wskazują także, jak ważny w takich procesach jest język – zwłaszcza jeśli jest […]

  • 7 maja 2020

Przesunięcie terminu 17. zjazdu PSPS w Gdańsku

Po rozważeniu wszystkich możliwych opcji, przeanalizowaniu ryzyka, w pełnym porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym zdecydowaliśmy Zjazd PSPS w Gdańsku przesunąć na rok 2021. Wiemy, że to pierwszy rok w historii, w którym nasza intelektualna fiesta się nie odbędzie. Wiemy, że wszyscy na nią czekaliśmy, niemniej warunki, w których żyjemy i pracujemy są tak niepewne, że ryzykowanie […]