Aktualności


  • 28 lipca 2023

„Wiedziałam, że się rozstaną…”. O efekcie wiedzy po fakcie w kontekście rozstań romantycznych.

Czy rozstania wśród par osób znajomych da się przewidzieć? A może, jak przysłowiowy Polak, w takich sytuacjach jesteśmy mądrzy dopiero po „szkodzie”? Pytania te zainteresowały autorki tekstu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin. W artykule badaczki przyglądają się temu, czy tzw. efekt „wiedzy po fakcie” (ang. hindsight bias) można zaobserwować również w kontekście rozstań […]

  • 26 lipca 2023

Sukces rzecz ludzka?

Dehumanizacja, czyli odmawianie człowieczeństwa danej osobie, to jeden z najpoważniejszych problemów w dziedzinie relacji międzygrupowych. Badania pokazują, że traktowanie drugiego człowieka jako mniej ludzkiego może prowadzić do dyskryminacji, usprawiedliwiania uprzedzeń, a nawet stosowania bezpośredniej przemocy. Co zatem możemy zrobić, by ograniczyć skłonności różnych osób do dehumanizowania przedstawicieli grup obcych? Odpowiedzi na to pytanie udzielają autorki […]

two hands
  • 31 maja 2023

Pomagali czy byli obojętni? Rola narracji historycznych dla relacji polsko-żydowskich

Ilu Polaków pomagało Żydom w trakcie II Wojny Światowej? A ilu kolaborowało z reżimem nazistowskim? I czy nasze zdanie na ten temat ma jakieś przełożenie na rzeczywistość? O tym, jak postawy wobec historii Holocaustu kształtują stosunek Polaków do Izraelczyków i Żydów oraz Izraelczyków do Polaków piszą Maria Babińska oraz Michał Bilewicz w artykule opublikowanym niedawno […]

  • 5 maja 2023

Postrzegane podobieństwo a skłonność do nieposłuszeństwa

Posłuszeństwo wobec autorytetów – osób u władzy, osób o wyższym statusie, osób, które szanujemy – to jeden z tematów, którym psychologowie społeczni przyglądają się od wielu lat. Dlaczego ludzie mają tendencję do bycia posłusznymi, nawet w obliczu niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia swojego i swoich bliskich? I, co równie ważne, co sprawia, że niektórzy sprzeciwiają […]

  • 28 lutego 2023

Zazdrość męska, zazdrość kobieca.. O znaczeniu płci w zazdrości romantycznej

Czy zazdrość jest domeną kobiet? A może to mężczyźni częściej doświadczają tej emocji? I jakie znaczenie dla przeżywania zazdrości ma identyfikacja z płcią kulturową? Empirycznej odpowiedzi na te pytania udziela autorka artykułu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin. Zazdrość to jedna z najbardziej złożonych ludzkich emocji. Z jednej strony, pojawia się ona w wielu sytuacjach – […]

  • 31 stycznia 2023

Narcystyczni herosi – o roli identyfikacji w poparciu narracji historycznych

Czy sposób, w jaki postrzegamy nasz naród, ma znaczenie dla tego, jak myślimy o jego historii? I czy osoby wyczulone na pozytywny obraz grupy własnej są bardziej skłonne popierać taką wizję jej historii, która świadczy o jej wielkich osiągnięciach? Na te pytania odpowiadają autorzy tekstu opublikowanego właśnie na łamach czasopisma Social Psychology. Historia to jeden […]

gray painted wall
  • 28 stycznia 2023

Tylko dobrzy ludzie płaczą? O relacji między łzami a moralnością

Im więcej płaczemy, tym lepsi jesteśmy? To pytanie postawili sobie autorzy tekstu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin. Janis Zickfield i współpracownicy postanowili przyjrzeć się temu, w jaki sposób skłonność do płaczu związana jest z moralnością oraz skłonnością do działań na rzecz innych.  Płacz to jedno z najbardziej powszechnych ludzkich doświadczeń. Z jednej strony w pierwszych […]

  • 30 grudnia 2022

Obcy znaczy chory? Jak nas chroni behawioralny system odpornościowy

W jakim stopniu postrzegane zagrożenie koronawirusem związane jest z niechęcią wobec obcych? I co sprawia, że osoby obawiające się COVID-19 są bardziej skłonne dystansować się od przedstawicieli mniejszości? Odpowiedzi na to pytanie udzielają autorki tekstu opublikowanego w ubiegłym roku na łamach Social Psychological Bulletin. Okres świąteczny wielu z nas kojarzy się z przyjemnym gwarem i […]

  • 30 listopada 2022

Dawni znajomi, nowi najeźdźcy – rzecz o zaufaniu do obcych

Zaufanie do grup obcych to kwestia nurtująca badaczy społecznych od dawna. Co wpływa na poziom zaufania do przedstawicieli nieznajomych grup? Czy sama styczność z „obcymi” poprawia postawy wobec nich? A może znaczenie ma to, jak długo różne grupy etniczne funkcjonują ze sobą na jednym terenie? Odpowiedzi na te pytania udzielają Zuzanna Brunarska i Sabina Toruńczyk-Ruiz […]

white and black labeled bottle
  • 31 października 2022

Doświadczenia własne a postawy wobec szczepień

Co sprawia, że Polacy i Polki nie chcą się szczepić? To pytanie od wielu lat zajmuje badaczy społecznych oraz naukowców zajmujących się profilaktyką zdrowia. Jego waga wzrosła szczególnie w czasach pandemii koronawirusa, tym samym motywując psychologów społecznych do przyjrzenia się tematowi jeszcze bliżej. Artykuł opublikowany na łamach Social Psychological Bulletin w lipcu ubiegłego roku sugeruje, […]