Aktualności


  • 30 kwietnia 2024

Czy zemsta naprawdę jest słodka? O postrzeganiu mścicieli

W jaki sposób postrzegamy osoby, które mszczą się na innych? Czy dla naszej oceny ma znaczenie to, jakie emocje towarzyszą mścicielom w trakcie zemsty? A co z oceną nas samych – czy akt mściwości to dla nas sygnał o naszym braku moralności czy raczej o tym, że jesteśmy sprawczy? Między innymi na te pytania odpowiadają […]

  • 28 marca 2024

Wpływ naśladowania społecznego na poczucie winy

Wzajemne naśladowanie to jeden z najważniejszych mechanizmów podtrzymywania interakcji społecznych. Ale czy tzw. społeczna mimikra może mieć negatywne konsekwencje emocjonalne dla osoby naśladowanej? A w szczególności, czy doświadczenie bycia naśladowanym w interakcji może podwyższać nasze poczucie winy? Na te pytania odpowiadają Paweł Muniak oraz Wojciech Kulesza w artykule opublikowanym na łamach Social Psychological Bulletin. Poczucie […]

  • 28 lutego 2024

Czy opłaca się być życzliwym?

W jaki sposób okazywanie życzliwości osobom w naszym otoczeniu wpływa na nasze samopoczucie? Czy przyjazne gesty wobec innych mogą sprawić, że i my poczujemy się lepiej sami ze sobą? Odpowiedzi na te pytania udzielają badaczki pod przewodnictwem Olgi Białobrzeskiej w artykule opublikowanym niedawno na łamach Basic and Applied Social Psychology. Przysłów o korzyściach życzliwości jest […]

  • 31 stycznia 2024

Moralna polityka, polityczna moralność… Wartości moralne a ideologia polityczna

W jaki sposób nasze poglądy polityczne łączą się z tym, co uznajemy za moralne? I czy może być tak, że to, jakie polityki popieramy wynika z tego, jaki typ współpracy jest dla nas najważniejszy? Pytaniom tym przyglądają się autorzy artykułu opublikowanego w najnowszym numerze Social Psychological Bulletin. Czym jest moralność? Czym jest polityka? Czy i […]

  • 29 grudnia 2023

W zgodzie ze sobą… O roli wspomnień w budowaniu obrazu samego siebie

Poczucie, że postępujemy w „zgodzie ze sobą” to jeden z najważniejszych elementów budowania obrazu samego siebie. Niewiele jednak wiadomo o tym, w jaki sposób wspominanie sytuacji, w których nie byliśmy autentyczni, wpływa na nasze postrzeganie samych siebie. Pytanie to postawili sobie autorzy tekstu opublikowanego kilka lat temu na łamach Social Psychological Bulletin. Przypominamy go przy […]

  • 30 listopada 2023

Mowa nienawiści a skłonność do empatii

Czy osoby częściej spotykające się z mową nienawiści mogą być mniej skłonne do odczuwania empatii wobec cierpiących? I, jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje? I czy dotyczy to wyłącznie współczucia wobec obcych? Odpowiedzi na te pytania udzielają Agnieszka Pluta ze współpracownikami w artykule opublikowanym niedawno na łamach Scientific Reports. Podsycanie lęku wobec obcych było […]

  • 30 października 2023

Fani na całe życie? O roli lubienia w kształtowaniu ocen moralnych

Jak znaczenie dla formowania ocen moralnych aktualnych działań celebrytów mają wcześniejsze postawy wobec tych osób? Czy gwiazdy mediów społecznościowych mogą liczyć na poparcie  fanów niezależnie od swoich zachowań? A może skandale z udziałem popularnych influencerów stanowią gwóźdź do trumny ich internetowej kariery? Odpowiedzi na te pytania udzielają autorzy tekstu opublikowanego we wrześniu minionego roku na łamach Social Psychological Bulletin. Początek […]

  • 8 października 2023

Antysemityzm i islamofobia a konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt izraelsko-palestyński od lat jest temat dyskusji publicznych i prywatnych. Czy jednak wszystkie osoby zabierające głos formułując opinie kierują się wiedzą o rzeczywistym stanie rzeczy? I w jakim stopniu uprzedzenia wobec Żydów oraz Muzułmanów wpływają na postrzeganie tego konfliktu? W obliczu toczącej się aktualnie wojny w Izraelu przypominamy artykuł poświęcony temu zagadnieniu, opublikowany na łamach […]

  • 28 lipca 2023

„Wiedziałam, że się rozstaną…”. O efekcie wiedzy po fakcie w kontekście rozstań romantycznych.

Czy rozstania wśród par osób znajomych da się przewidzieć? A może, jak przysłowiowy Polak, w takich sytuacjach jesteśmy mądrzy dopiero po „szkodzie”? Pytania te zainteresowały autorki tekstu opublikowanego niedawno na łamach Social Psychological Bulletin. W artykule badaczki przyglądają się temu, czy tzw. efekt „wiedzy po fakcie” (ang. hindsight bias) można zaobserwować również w kontekście rozstań […]

  • 26 lipca 2023

Sukces rzecz ludzka?

Dehumanizacja, czyli odmawianie człowieczeństwa danej osobie, to jeden z najpoważniejszych problemów w dziedzinie relacji międzygrupowych. Badania pokazują, że traktowanie drugiego człowieka jako mniej ludzkiego może prowadzić do dyskryminacji, usprawiedliwiania uprzedzeń, a nawet stosowania bezpośredniej przemocy. Co zatem możemy zrobić, by ograniczyć skłonności różnych osób do dehumanizowania przedstawicieli grup obcych? Odpowiedzi na to pytanie udzielają autorki […]