Aktualności


Back to Blog

W imieniu Zarządu przesyłam GRATULACJE oraz przypominam o koniecznoci ZAKTUALIZOWANIA SWOJEGO STATUSU w naszym Stowarzyszeniu!
Zgodnie z Artykułem 11 Statutu PSPS, “Status członka juniora wygasa automatycznie w kolejnym roku kalendarzowym po uzyskaniu stopnia doktora.”
(…) “Członek junior powinien niezwłocznie poinformować Zarząd o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (…)
Po uzyskaniu stopnia doktora członek junior może ubiegać się o prawa członka zwyczajnego (…). Prawa członka zwyczajnego w takim przypadku uzyskuje się od kolejnego
roku kalendarzowego po uzyskaniu stopnia doktora.”

Procedura ubiegania się o status członka zwyczajnego jest analogiczna jak przy ubieganiu się o status juniora. Szcegóły tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *